ОТТАВСЬКА ХАРТІЯ ЯК ОСНОВА ТЕОРІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

  Олена Вакуленко (Київ, Україна)  |    Download article

Формування здорового способу життя протягом своєї історії пройшло шлях від первинного накопичення фактів і свідчень до розробки цілісної теорії. Питання здоров'я та здорового способу життя розглядаються багатьма дослідниками, зокрема: філософські, педагогічні, медичні аспекти здоров’я та шляхи його збереження розглянуто в працях Ш. Амонашвілі, М. Амосова, І. Брехмана, В. Колбанова, Ю. Лисицина, В. Петленка, Л. Сущенко; загальні підходи до стратегії формування здорового способу життя вивчали О. Балакірєва, Ю. Галустян, Н. Зимівець, Р. Левін, Н. Комарова; соціально-педагогічні аспекти процесу формування особистості відображено в працях О. Ващенко, Г. Голобородько, Н. Зимівець, Г. Капранової, С. Кириленко, С. Лапаєнко; проблему мотивації до здорового способу життя досліджено науковцями Л. Альошиною, Т. Бахновою, О. Васильєвою, О. Вульфовичем тощо.