Трудовий потенціал села: історичний та демографічний аспекти

  Шпиталенко Г.А. м. Житомир, Україна |    Download article

В умовах інтеграції України в міжнародні економічні спільноти проблема збереження і розвитку трудового потенціалу села є особливо актуальною. За сучасних урбанізаційних процесів та посилення проблеми забезпечення населення харчовими продуктами в умовах постійного зменшення кількості їх виробників сільськогосподарському потенціалу України належить особливо важлива роль. Адже на території України зосереджена чверть всіх запасів чорнозему на Землі. Україна є одним із найпотужніших виробників зерна, цукрового буряка, входить до сімки найпотужніших у світі виробників рослинної олії, свинини, цукру та картоплі. [10] За оцінкою FAO (Food and Aqriculture Orqanization) – Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН – при забезпеченні мінімальних продовольчих потреб ООН та відповідно до її норм, українські агровиробники взмозі забезпечити продовольчі потреби 200 млн. чол. Сама ж Україна оцінює свій внутрішній сільськогосподарський та продовольчий потенціал (за умови відповідної державної підтримки українських аграріїв) на рівні 500 млн.[21]