ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

  Іван Білоконь, Ірина Лукаш (Київ, Україна)  |    Download article

Найважливішим шляхом підвищення ефективності суспільного виробництва в Україні залишається регіоналізація її економіки. Для розвитку економіки України в сучасних умовах доленосними стають взаємовідносини центру та регіонів. Саме регіональний підхід до вирішення складних соціально-економічних проблем сприяє найбільш раціональному і оптимальному використанню геополітичного, природно-ресурсного, демографічного, виробничого, науково-технічного, екологічного, рекреаційного потенціалів всіх регіонів країни. Складність економічної ситуації та невирішеність багатьох соціально-економічних проблем у сучасних умовах вимагає пошуку шляхів більш ефективного проведення ринкових реформ, визначення механізмів та засобів управління трансформаційними процесами з метою матеріалізації ідеї побудови соціально спрямованої ринкової економічної системи країни.