МЕЙРАМХАНАДА КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САПАСЫН ЖЕТІЛДІРУ

  Айнур Оңлабекова, Ұлтуған Орынбаева, Раушан Әзімхан (Тараз, Қазақстан) |    Download article

Кез келген кәсіпорынның табысты жұмыс істеуі оның бастапқыда қабылдаған концепциясына байланысты. Концепция деген сөз латын тілінен аударғанда «әсер алу» деген мағананы білдіреді. Сонымен концептуалды мейрамхана дегеніміз қандай да бір идеяның айналасында соғылған өзіңдік жеке ерекшелігі бар мейрамханады айтады. Рестораторлардың айтуы бойынша егер мейрамхананың ешқандай идеясы болмаса онда ол мейрамхананың болашағы да жақсы болмайды.