МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯСИ ВА УНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ

  Олимжон Юсуфалиев (Гулистан, Узбекистан) |    Download article

Ҳар қандай корхона иқтисодиётда самарали ҳаракат қилиши учун ўзи маркетинг стратегиясини танлаб олиши лозим. Бунда корхонанинг имкониятлари бозор талабларига мувофиқлаштирилиб, маркетинг стратегияси бозорни тадқиқ қилиш ва истиқболини белгилаш, товар ва истеъмолчиларни ўрганиш асосида ишлаб чиқилади. Ушбу масалани амалда ечишни муаллиф тадқиқотларида кенг кўриб чиқилган.