ТИЖОРАТ БАНКЛАРНИНГ БАРҚАРОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ – БАНК ФАОЛИЯТИНИНГ МУҲИМ МЕЗОНЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА

  Алим Шоев, Камолиддин Рахматов (Гулистан, Узбекистон) |    Download article

ижорат банкларининг барқарорлик даражасини экзоген ва эндоген факторлар орқали аниқланади. Банкларнинг кенг кўламда банкротликка учраши экзоген факторларга тўғри келади. Бу - мамлакат ёки ш худуддаги сиёсий ҳолат, умумиқтисодий ҳолат, молия бозоридаги аҳвол, хамкор - банкларнинг ишончлилиги, банк мижозларининг ишончлилиги. Агарда экзоген факторларнинг таьсири барқарор бўлса, у ҳолда банкнинг ҳолати эндоген факторларда аниқланади. Булар: банк стратегияси, ўз капитал маблағлари билан таьминланганлиги, кадрлар малакасининг даражаси, менеджмент даражаси ва унинг ички сиёсати.