СОЛИҚ ИСЛОҲОТЛАРИНИНГ МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИНИ АМАЛГА ОШИРИШДАГИ РОЛИ

  М.К.Сабиров (Ташкент, Узбекистан) |    Download article

Мақолада мамлакатимизда амалга оширилаётган солиқ ислоҳотлари ва уларнинг иқтисодий тараққиёт стратегиясини амалга оширишдаги аҳамияти хусусида фикр юритилган ва тегишли таклиф ҳамда хулосалар келтирилган. Таянч сўз ва иборалар: солиқ ислоҳотлари, солиқ юки, солиқ имтиёзлари, фойда солиғи, ягона солиқ тўлови, жисмоний шахслар даромад солиғи, акциз солиғи, мол-мулк солиғи.