ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО РЕАКЦІЯ НА ФІНАНСОВІ КРИЗИ 1998-99 РР., 2008-09 РР.

  Т. Курдельчук, М.Барилюк, А.Сипкова (Ірпінь, Україна) ЕКОНОМІКА |    Download article

Фондовому ринку, як невід’ємному компоненту сучасного фінансового ринку, притаманна циклічність розвитку, що супроводжується періодичними кризами та піднесеннями. Національний фондовий ринок було створено за досить короткий період часу - упродовж 1995 -1998 рр. Даний етап характеризується значними кількісними і якісними зростаннями фондового ринку України. Каталізатором такого прискорення можна вважати такі фактори, як прискорення приватизації, зростання сектору державних цінних паперів з надзвичайно високою дохідністю, високі темпи інфляції та фіксований валютний курс, що сприяв надходженню грошей нерезидентів, схильних до ризику.