«КРИЗА» - ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АТРИБУТ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: СУТНІСТЬ ТА ФЕНОМЕН ВИНИКНЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  Олена Жилякова (Харків, Україна) |    Download article

Термін «антикризове управління», як зазначається в роботах провідних закордонних та вітчизняних фахівців [1-5], на сучасному етапі розвитку має багато змістових відтінків інтерпретацій та ще не має загальноприйнятої понятійної чіткості. Причиною термінологічних розходжень у поглядах науковців є відсутність міцних наукових традицій і практичного досвіду в антикризовому управлінні. Необхідність антикризового управління визначається цілями розвитку соціально-економічних систем та існуванням небезпеки виникнення кризи. Практичний досвід свідчить, що тільки після кризи більшість вітчизняних підприємств стали діяти «стратегічно» перед тим як приймати будь-які управлінські рішення.