ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА СПЛАТИ

  Леся Гапоненко (Київ, Україна) |    Download article

Для підтримки сільськогосподарських товаровиробників було введено альтернативний спосіб їх оподаткування – фіксований сільськогосподарський податок, який був спеціальним режимом оподаткування, і який набув широкого застосування серед суб’єктів підприємницької діяльності, основним видом економічної діяльності яких було виробництво сільськогосподарської продукції. З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та де яких законодавчих актів України щодо податкової реформи». Він одночасно вніс зміни щодо справляння єдиного податку та фіксованого сільськогосподарського податку, зокрема, фіксований сільськогосподарський податок трансформований в єдиний податок шляхом введення окремої (четвертої) групи платників єдиного податку.