ЗНАЧЕННЯ АРТИКЛЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

  Олена Сидоренко (Суми, Україна) |    Download article

Питання про природу артикля висвітлювалося ще в ранніх англійських описових граматиках XVI ст. і продовжує активно вивчатися в наш час. Теорії про артикль як самостійну частину мови дотримувались в XIX ст. дуже багато спеціалістів, разом з тим існувала концепція, згідно з якою артикль включався в клас займенників або в клас прикметників. При цьому в одних граматиках артикль класифікувався як визначальний (delini) прикметник, в інших - як відокремлений (distinguishing) прикметник або вказівний (demonstrative), а деякі спеціалісти вважали його обмежуючим (limiting) прикметником.