КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЛІКАРЯ ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

  Анна Івлева (Харків,Україна) |    Download article

Мова втілює менталітет нації. Кожна нація в процесі свого розвитку створює моральні і духовні цінності, сукупність яких становить культуру певної нації. Окремі цінності нації зафіксовані саме за допомогою мови. У сучасному світі неможливо обійтися без найважливішого засобу спілкування – мови, яка допомагає нам не тільки зрозуміти один одного,а й слугує способом передачі досвіду нашим нащадкам. Українська мова – культурне багатство нашого народу, тому саме питання культури стає першочерговою проблемою для сучасного мовлення. Величезне значення має також його стилістична унормованість, тобто використання певних засобів мови в доречній ситуації.