РИТОРИКА – НАУКА ПРО КРАСНОМОВСТВО

  Тетяна Гаврилова ( Харків, Україна) |    Download article

За сучасних умов зростають вимоги до якості підготовки фахівців вищої школи. Випускнику вузу необхідно володіти фундаментальними знаннями, високою майстерністю, усебічною загальною культурою. Невід’ємним компонентом професійного фаху студентів слід вважати ораторську майстерність. Показники культури будь-якої освіченої людини − це правильна й красива мова, уміння переконувати інших в істинності своєї думки, здатність до коректної участі в дискусії. Варто згадати, що спілкування − це двосторонній процес: люди розуміють і сприймають того, хто сам уміє слухати та одночасно відчувати, як його промова та вислови сприймаються іншими.