ЦІЛІСНІСТЬІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВТА КОД УМОВНИХ ЛИШКІВ

  Вячеслав Василенко (Київ, Україна) |    Download article

Для забезпечення контролю цілісності інформаційних об’єктів, включаючи і можливе відновлення зруйнованої інформації, до складу інформації, яка захищається, включають надлишкову інформацію – хеш-функцію, ознаку цілісності або контрольну ознаку − своєрідний образ, відображення цієї інформації, процедура формування якого відома, і який з дуже високою ймовірністю відповідає інформації, що захищається [1 ‒ 3].Механізми забезпечення цілісності істотно залежать від умов їх застосування, а саме: в умовах впливу випадкових або зловмисних спотворень. Характерною особливістю випадкових спотворень є те, що вони, через відсутність навмисності, з високою ймовірністю порушують регулярний (функціональний) односторонній зв’язок між інформацією і ознаками цілісності. Тому при виявленні порушення вказаного зв’язку встановлюється факт наявності таких спотворень, а за певних умов, і їх місця і величини. За відсутності порушення цього зв’язку встановлюється факт відсутності спотворень.