ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ЛОГІЧНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВУЗУ

  Ганна Алєксєєва (Бердянськ, Україна)  |    Download article

Використання інформаційних технологій в ігровій тематиці значно підвищує зацікавленість людини в оволодінні певними навичками, робить процес засвоєння нових знань та уявлень про оточуюче середовище більш швидким та різнобічним, сприяє вдосконаленню та закріпленню старих навичок, розвиває логічне мислення, покращує пізнавальну активність, сприяє розвитку багатьох психічних процесів.