СИЁСИЙ ВА БОШҚАРУВ ҚАРОРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЎЗАРО ФАРҚЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ

  Мақсад Исабаев Баҳодирович (Наманган, Узбекистон) |    Download article

Маълумки, қарор бу бирламчи инсоний ҳохишни марказлашган ҳолда ифодалашдир. Содда қилиб айтганда доимий танлов акти ёхуд энг мақбул вариантни танлаш ҳисобланади. Қарорлар техник, бошқарув, сиёсий ва ҳоказо бўлиши мумкин. Сиёсий ташкилотларни бошқаришда бошқарув ва сиёсий қарорлар биринчи даражали аҳамиятга эга. Шу сабабли сиёсий ва бошқарув қарорларининг мазмуни ва уларнинг ўзига хос хусусиятларини ажратиб олишимиз муҳимдир.