АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ МӘЛІМЕТТЕРДІ ҚОРҒАУ

  Алия Иманбекова (Тараз, Қазақстан) |    Download article

Ақпараттық жүйеде ақпараттар қауіпсіздігін жабдықтау позициясындағы жүйе бір-біріне өзара әсер ететін біріңғай түрдегі үш түрлі компонентті қарастырады: ақпарат; техникалық және программалық құрал; қызмет көрсетуші персонал және пайдаланушылар.