Xiva xonligini siyosiy mustaqilligining tugatilishi va uning oqibatlari

  Fahriddin Abdulboqiev (Namangan – O’zbekiston) |    Download article

Urush harakatlari tamom bo‘lgach, Rossiya va Xiva o‘rtasida sulh shartnomasi tuzildi. Garchi mazkur shartnoma «Tinchlik shartnomasi» deb nomlansa-da, aslida u ikki teng huquqli davlatlar o‘rtasida tuzilgan shartnoma bo‘lmay, balki qurol kuchi bilan g‘olib kelgan Rossiya tomonidan xonlikni mustamlakaga aylantirish haqidagi hujjat edi.