ҒЫЛЫМИ ТІЛДЕР МӘСЕЛЕСІ

  Қанағат Алтайбекова (Жезказган, Казахстан) |    Download article

Ғылыми тілі мәтіндерінде арнаулы кәсіби терминдер қолданылады. Метатіл мәселелерін зерттеуші мамандардың ортақ пікірі бойынша, терминология-ғылыми мәтіндердегі орталық зерттеу нысаны болып табылады. Ол бірнеше қабат құрайтын ғылыми тіл сөздігінің құрамдас бөлігі ретінде қаралады.